Kotipalvelut

Ikääntyneille, vammaisille ja lapsiperheille.

Avun tarve voi olla päivittäistä, viikottaista tai kertaluonteista. Kotipalvelun tavoitteena on tukea kotona asumista.

Kotipalvelusta tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma johon voi sisältyä mm.

  • lääkehoidosta huolehtiminen
  • pesuapu
  • verenpaineen, verensokerin ja yleisvoinnin seuranta
  • ruuanlaitto, leivonta ja asioilla käynti

 

Palvelut ja käytettävä aika määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan, tarvittaessa myös omaiset ovat mukana suunnittelussa. Tavanomaisesta hoivatyöstä voidaan hakea kotitalousvähennys.

Toiminta-alueena on Sonkajärvi, Iisalmi ja Vieremä.

Kotipalvelut

Palvelusetelit

Teemme myös yhteistyötä Ylä-Savon sote kuntayhtymän kanssa toimimalla palvelusetelituottajana seuraavissa palveluissa:

  • omaishoitajan sijaistaminen kotona
  • veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
  • tilapäinen kotihoito
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • säännöllinen kotihoito

Palvelusetelilllä ostettu säännöllinen kotihoito vain Sonkajärvellä.