Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Jalkojenhoito- ja kotipalvelu Helmi
  2113367-0
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Tanja Huusko
  Puh: 050-4656711
  [email protected]
 3. Rekisterin nimi
  Jalkojenhoito- ja kotipalvelu Helmen markkinointi- ja analytiikkarekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.
 2. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
  - Nimi
  - Puhelinnumero
  - Osoite
  - Sähköpostiosoite
  - Organisaation nimi ja y-tunnus
  - Yhteysloki
 3. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.
 4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 6. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.